نحوه چک کردن طول پسورد

با کد جی کوئری زیر میتونید طول پسورد رو چک کنید . . .

bbn

حالا کدهای html

mmv