نحوه ویرایش فایل php.ini توسط دایرکت ادمین با سطح دسترسی مدیریت (admin level)

پس از ورود مدیریت دایرکت ادمین در قسمت admin tools روی گزینه File Editor کلیک کنید و فایل php.ini را انتخاب کنید و آن را ویرایش کنید. توجه کنید ممکن است در این قسمت چند فایل php.ini وجود داشته باشد. برای تشخیص فایل اصلی یا از طریق روش phpinfo اقدام کنید و یا از دستور php –ini در ssh استفاده کنید.

پس از ویرایش در صفحه اصلی مدیریت دایرکت ادمین از قسمت Service Monitor سرویس httpd را ری استارت کنید. اگر وب سرور دیگری دارید یا fast cgi دارید آنها را ری استارت کنید.