دیدترین نسخه ICQ به صورت رایگان از اینترنت قابل دریافت است. در کار عملی قبل روش دریافت فایل نصب ICQ شرح داده شد. پس از اینکه فایل نصب به طور کامل download گردید روی آیکون آن دو بار کلیک کنید تا اجرا گردد. با اجرای این فایل نصب برنامه شروع شده است. شما در این کار عملی یاد می‌گیرید چگونه برنامهICQ را نصب کنید.

شروع نصب
با اجرای فایل نصب برنامه، صفحه خوش‌آمدگویی به نمایش در می‌آید. مسیر نصب پیش‌فرض برای برنامه ICQ در این صفحه نمایش نشان داده شده است. اگر مایل به تغییر مسیر نصب بودید روی دکمه موجود در زیر مسیر نصب کلیک کنید. در غیر این صورت دکمه Next را کلیک کنید.

تغییر مسیر نصب
در صورتی که مایل به تغییر مسیر نصب بودید و دکمه مورد نظر آن را کلیک کرده‌اید صفحه جدیدی ظاهر می شود که توسط آن این کار میسّر می‌شود. پس از تعیین مسیر نصب، دکمه Next را کلیک کنید.

تایید شرایط نصب
برای شروع نصب ICQ می‌بایست شرایطی را که شرکت طراح نرم‌افزار ICQ برای نصب آن تعیین کرده تأیید کنید. این شرایط را مطالعه کنید و جهت تأیید آنها Next را کلیک کنید تا نصب ICQ آغاز گردد.