نحوه نصب دروپال درهاست

در صورت مشاهده هر گونه خطا در هنگام نصب دروپال در هاستهای میهن وب هاست به روش زیر عمل نمایید

وارد کنترل پنل هاست شده فایل زیپ نصب دروپال را از حالت فشرده خارج نمایید

به پوشه public_html رفته سطح سترسی پوشه site را بر روی ۷۵۵ قرار دهید (در صورتیکه سطح دسترسی این پوشه ۷۵۵ نبود تغییر سطح دسترسی را انجام دهید)

پس از تغییر سطح دسترسی وارد پوشه site شوید و سطح سترسی پوشه default را بر روی ۷۵۵ قرار دهید

همینطور وارد پوشه default شده و سطح دسترسی فایلهای default.settings.php و settings.php را بر روی ۶۴۴ قرار دهید

و سپس نصب را انجام دهید