سلام دوستان عزیز وقت شما بخیر
در ادامه سری آموزش های نحوه مشخص کردن وضعیت تجاری فعلی یک کسب و کار در قسمت دوم در خدمت شما عزیزان هستم.در این سری از آموزش ها بررسی میکنیم که چگونه میتوان مشخص کرد که وضعیت تجاری کسب و کار به چه صورت است و آیا نیاز به اعمال تغییرات در سیاست های کاری وجود دارد و یا وجود ندارد زیرا وضعیت کسب و کار به صورت کامل میتواند در موفقیت و شکست یک کسب و کار دخیل باشد

  • سود آوری کسب و کار خود را بطور انتخابی بسازید

دوستان عزیز وقتی که شرکت و کسب و کار شما دارای جذابیت بازار متوسط است اما همان کسب و کار ازموقعیت رقابتی بالایی برخوردار باشد شما باید سرمایه گذاری خود را درجذاب ترین بخش های بازار کسب و کار مربوطه انجام داده و توان مقابله با رقبا را داشته باشید. تاکید بر سودآوری و یا افزایش بهره وری را فراموش نکنید که برای کسب و کار مهمترین فاکتور تلقی میشود

  • در زمان های مناسب سرمایه گذاری خود را قطع کنید

دوستان عزیز یکی از مهمترین فوت و فن های فروش و بازاریابی این است که هنگامی که جذابیت بازار و موقعیت رقابتی کم باشد، فروش زمانی مناسب می شود که بیشترین نقدینگی را برای شما به وجود آورد. میبایست هزینه های ثابت را قطع کرده و سرمایه گذاری صورت نپذیرد.در این حالت شماموفق میشوید که در زمان رکود از سرمایه گذاری و هدر دادن سرمایه خود جلوگیری کرده اید

  • شما باید درآمد حاصل از کسب و کار خود را مدیریت کنید

دوستان عزیز یکی از مهمترین نکات این است که اگرجذابیت بازار کسب و کار شما کم و موقعیت کاری به حالتی رقابتی متوسط تبدیل شد، مدیریت خود را درسودآورترین بخش ها متمرکز کرده،سرمایه گذاری را کم و خط محصول را بهبود دهید.

  • در نهایت باید بازهم مدیریت و توجه خاصی به سرمایه خود مبذول دارید

دوستان عزیز هنگامیکه جذابیت بازار کسب و کار شما کم شد ولی از موقعیت رقابتی بالایی برخوردار باشید می بایست بر درآمدهای فعلی خود مدیریت کرده و توجه خود را معطوف به بخش های جذاب بازار نمایید.

ممنونم از همراهی شما عزیزان