مشخص کردن محدوده فعالیت انگولار با استفاده از ng-app

با استفاده از دایرکتیو ng-app شما میتوانید به انگولار بگویید که کدام بخش از html را باید مدیریت کند. در صورتی که برنامه شما تماماً با انگولار مدیریت میشود شما این این دایرکتیو را بر روی تگ <html> قرار میدهید.

loo

اما اگر برخی از بخشهای html شما توسط دیگر تکنولوژیها مانند ASP.Net تولید و مدیریت میشوند شما میتوانید بخشهای مربوط به انگولار را جداگانه معرفی کنید:

ccx