به منظور غیر فعال کردن دسترسی به SSH از طریق رمز عبور، دو روش وجود دارد.

روش اول: شما می توانید از طریق برنامه های SSH Client چون Putty به سرور لاگین کنید سپس مطابق با مراحل زیر اقدام نمایید.

۱) ابتدا با استفاده از راهنمای ورود به سرور از طریق برنامه های SSH Client چون Putty، اقدام به ورود نمایید.

۲) با استفاده از دستور زیر به فایل پیکربندی SSHD مراجعه کنید.

nano /etc/ssh/sshd_config

۳) موارد موجود در تصویر شماره یک را به تصویر شماره ۲ تغییر دهید و با فشردن همزمان کلیدهای Ctrl+x فایل را ذخیره نمایید.

13

تصویر شماره ۱

14

تصویر شماره ۲

) دستور زیر را جهت اعمال تغییر انجام شده اجرا نمایید.

service sshd restart

روش دوم: چنانچه بر روی سرور کنترل پنل cPanel نصب است، می توانید از طریق بخش مدیریتی آن (WHM) با استفاده از مراحل زیر اقدام نمایید.

۱) ابتدا به WHM وارد شوید.

۲) گزینه SSH Password Authorization Tweak موجود در منو Security Center واقع در سمت چپ صفحه را برگزینید.

rr

دکمه Disable Password Auth را انتخاب کنید و اجازه دهید تا فرایند به صورت خودکار انجام پذیرد

ssd

ooiu