برای شروع پروژه باید یک صفحه جدید ASP.Net را به سایت خود اصافه نماییم . برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید :

از منوی Solution Explorer ، بر روی نام سایت کلیک سمت راست کرده و گزینه Add New Item را انتخاب نمایید .
از منوی باز شده ، نوع فایل را Web Form انتخاب کرده و سپس نام آن را به Students.aspx تغییر دهید . همچنین تیک گزینه Place code in separate file را بردارید ( تا فایل کد جداگانه ای برای صفحه ایجاد نشود ).
با زدن دکمه Add ، صفحه جدید را ایجاد کرده و به حالت Design بروید .
از منوی AJAX Extensions یک کنترل ScriptManger و یک کنترل UpdatePanel را بر روی صفحه قرار دهید .