خاموش کردن کامپیوتر های متصل به شبکه

استفاده از دستور Shutdown که دارای تعدادی Switch هست که به اختصار توضیح میدم :
shutdown -r — restarts
shutdown -s — shutsdown
shutdown -l — logoff
shutdown -t xx — where xx is number of seconds to wait till shutdownrestartlogoff
shutdown -i — gives you a dialog box to fill in what function you want to use
shutdown -a — aborts the previous shutdown command….very handy!

ccd

سویچ : s- می باشد که s مخفف shutdown هست
سویچ :r- می باشد که s مخفف Restart هست .
نکته : برای استفاده از دستور SutDown فقط میتوان در لحظه از یکی از سوئیچ های ذکر شده استفاده کرد (زیرا در یک لحظه سیستم یا ریست میشود یا shutdown هر دو با هم استفاده نمی شوند)
سوئیچ :l- که مخفف logoff می باشد .
سویچ :t- می باشد جهت اضافه کردن قابلیت زمان به دستور shutdown
نکته: زمانی که شما اقدام به خاموش کردن یک سیستم در شبکه مینمایید برای سیستم مقابل پیغامی مبنی بر اینکه سیستم شما خاموش میشود می آید و این پیغام دارای یک Time می باشد که پس از سپری شدن این تایم سیستم خاموش میشود سوئیچ t دقیقاً این تایم را معین میکند .
سویچ :f- می باشد به معنی Force اگر برنامه ای هم باز بود این دستور اجرا شود .
سویچ :m- می باشد جهت مشخص نمودن اسم کامپیوتر یا آی پی

مثال :
shutdown -r -f -m \\machinename
سویچ :c- می باشد که یک پیغام هنگام خاموش شدن به سیستم طرف مقابل میفرستد .
مثال:
Shutdown -s -t 10 -m /pc1 -c “Bye Bye
سوئیچ :a- در ایام قدیم یک نوع ویروس وارد اینترنت شد که دقیقاً دستور shutdown رو میداد و سیستم پس از ۳۰ ثانیه ریست میشد با سوئیچ a- میتوان جلوگیری کرد از این اتفاق
فقط کافی بود در Run و یا Cmd تایپ کنیم shutdown -a و اینتر.

run

تصویر بالا : پس از تایپ دستور سیستم ما خاموش میشود البته پس از گذشت ۱۲۰ ثانیه
سپس تصویر زیر ظاهر میشود
oi