تنظیمات Group policy برای کلاینت ها، جهت دریافت آپدیت از سرور WSUS

همانطور که می دانید، بهترین راه برای اعمال تنظیمات روی همه کلاینت ها، استفاده از Group policy است. کنسول group policy را از مسیر start\ Administrative Tools اجرا کرده و OU مورد نظر را انتخاب کنید.( این OU بایستی شامل کامپیوترها باشد. می توانید یک OU ساخته و کلاینت هایی که می خواهید از سرور WSUS آپدیت دریافت کنند، درون آن قرار دهید. حال روی OU راست کلیک کرده و create a GPO in this domain and Link it here را انتخاب کنید.

– در کادر New GPO نامی را برای OU نوشته و OK کنید.

jhj

– حال علامت + کنار OU را زده تا این GPO را مشاهده کنید. روی آن راست کلیک کرده و Edit را بزنید.

ujki

دقت کنید که اگر از قبل GPO دیگری دارید، می توانید روی OU راست کلیک کرده و Link an Existing GPO را انتخاب کنید. از لیست پیش رو، می توانید هر یک از GPO های موجود را انتخاب کنید.

حال می توانید از مسیر زیر به بخش Windows Update بروید :

Computer Configuration \ Policies \ Administrative Templates \ Windows Components \ Windows Update