نحوه تغییرنام کاربری در وردپرس بوسیله دیتابیس

بصورت تصویری این مقاله را  ارایه میکنم:

۱ ابتدا وارد سی پنل شده  در آپشن databases گزینه phpmyadmin  را انتخاب کرده…که درتصویر مشاهده میکنید:

databas

۲

dew

۳-

ttrj

 

۴-

clo