گر می‌خواهید حالت نوشتــن اعــداد را در ویندوز XP به فارسی تبدیل کنید ، به Control Panel رفتـــه و Regional and Language Options را باز کنید. اکنون در برگـــه‌ی Regional Options زبان فارسی را انتخاب نموده و کلید Customize را بزنید. در آنجا در صفحه‌ی Numbers در قسمت Standard Digits اعداد فارسی را انتخاب کرده و تأیید نهایی را بزنید.