بالا بردن سطح عملیاتی دامین و forest

با کمک موارد زیر می توانید، سطح عملیاتی دامین یا forest را افزایش دهید:

باید عضوی از گروه Domain Admins باشید تا بتوانید سطح عملیاتی دامین را افزایش دهید.
باید عضوی از گروه Enterprise Admins باشید تا بتوانید سطح عملیاتی forest را افزایش دهید.
برای افزایش سطح عملیاتی دامنه باید در شبیه سازهای دامین کنترلر اصلی (PDC) این کار را انجام دهید. ابزارهای مدیریتی اکتیودایرکتوری که از آن ها برای بالا بردن سطح عملیاتی دامین استفاده می کنید (Active Directory Domains and Trusts و Active Directory Users and Computers)، به صورت اتوماتیک شبیه ساز PDC را مورد هدف قرار می دهند.
برای بالا بردن سطح عملیاتی forest باید در وضعیت schema operations master باشید. زمانی که با استفاده از Active Directory Domains and Trusts سطح عملیاتی forest را افزایش می دهید، این ابزار به صورت خوردکار در حالت schema operations master اجرا می شود.

تنها زمانی می توانید سطح عملیاتی دامین را افزایش دهید که تمام دامین کنترلرهای دامین، نسخه یا نسخه هایی از ویندوز سرور را داشته باشند که بتوانند از سطح عملیاتی جدید پشتیبانی کنند.

تنها زمانی می توانید سطح عملیاتی forest را افزایش دهید که تمام دامین کنترلرهای درون forest، نسخه یا نسخه هایی از ویندوز سرور را داشته باشند که بتوانند از سطح عملیاتی جدید پشتیبانی کنند.
نمی توانید سطح عملیاتی دامین را روی مقداری پایین تر از سطح عملیاتی forest تنظیم کنید. اما می توانید آن را روی مقداری برابر یا بالاتر از سطح عملیاتی forest تنظیم کنید.
در نسخه های قدیمی تر از Windows Server 2008 R2، به هیچ وجه نمی توانید سطح عملیاتی را به مقداری پایین تر کاهش دهید و یا بازگردانی کنید. اگر می خواهید که به یک سطح عملیاتی پایین تری بازگردید، باید دامین یا forest را از اول بسازید و یا نسخه پشتیان آن را بارگذاری کنید.