اگر شما از Out Look استفاده می کنید حتماً متوجه شده اید که بعد از اینکه ویندوز شما خراب می شود یا به هم می ریزد نمی توانید به پیعامهایتان دسترسی پیدا کنید. البته هر فولدر در Out Look به صورت یک فایل با پسوند dbx. (مثلاً inbox. dbx) ذخیره می شود و با توجه به نسخه ای از Out Look و ویندوزی که استفاده می کنید مسیر ذخیره آن متفاوت است ولی با پشتیبان گیری از فایلهای dbx. دیگر نگرانی نخواهید داشت برای این منظور به صورت زیر عمل کنید.

۱ــ یک فولدر (مثلاً inbox) را انتخاب کنید. سپس وارد منوی File شوید سپس وارد قسمت option و بعد از آن compact شوید.

۲ــ برای پشتیبان گیری از هر فولدری ابتدا آن را پیدا کنید و سپس در یک پارتیشن غیر سیستم یا یک فلاپی دیسک یا CD کپی کنید. این فولدرها دارای پسوند dbx. هستند. مثلاً Sent Items.dbx و با استفاده از Search ویندوز به راحتی می توانید آنها را پیدا کنید یا به روش زیر می توانید مسیر آنها را پیدا یا عوض کنید.

توجه: بعضی از پیغامهای شما ممکن است برای ذخیره در یک فلاپی خیلی بزرگ باشند.

شاید شما بخواهید مسیری که پیغامهایتان ذخیره می شوند عوض کنید تا در صورت خرابی ویندوز مشکلی نداشته باشید برای این منظور به روش زیر عمل کنید.

۱ــ وارد منوی Tools شوید سپس روی option کلیک کنید و وارد قسمت maintenance شوید.

۲ــ باتون Store Folder را انتخاب کرده و مسیری را که می خواهید وارد کنید.

در ضمن در اینجا می توانید مسیر قبلی فولدرها را پیدا کنید سپس OK را بزنید و Out Look را بسته دوباره باز کنید اکنون email های شما در مسیر جدید ذخیره می شود.