نحوه ایمپورت کردن sql

وارد phpmyadmin می شویم

ay

۲٫ دیتابیسی که ساخته ایم و میخواهیم که اسکریپت در ان نصب شود را انتخاب می کنیم.

oop

۳٫ گزینه ایمپورت را انتخاب می کنیم

hhg

۴٫ گزینه براوس را کلیک کرده و فایل اس کیو ال را انتخاب می کنیم و گزینه گو را می زنیم

wer