اگر وب سایتی که ایجاد نموده اید ، از قبل دارای پوشه App_Code نیست ، در منوی Solution Explorer ، بر روی نام وب سایت کلیک راست کرده و گزینه Add ASP.Net Folder را انتخاب نموده و سپس پوشه APP_Code را اضافه نمایید .

 1. بر روی پوشه App_Code کلیک راست کرده و گزینه Add New Item را انتخاب نمایید .
 2. از پنجره باز شده ، نوع فایل LINQ to SQL Classes را انتخاب کرده و نام آن را به Tasks.dbml تغییر داده و سپس گزینه Add را بزنید .
 3. از منوی Server Explorer ، جدول TaskList را درگ کرده و آن را بر روی پنجره Object Relational Designer بندازید .
 4. فایل Tasks.dbml را ذخیره نمایید .
  هنگامی که فایل فوق را ذخیره می نمایید ، ویژوال استودیو به صورت اتوماتیک دو فایل را در پوشه App_Code و در زیر فایل Tasks.dbml اضافه می کند . فایل اول Tasks.dbml.layout بوده و فایل دوم Tasks.designer.cs یا Tasks.designer.vb می باشد ، بر حسب زبان برنامه نویسی که برای پروژه خود انتخاب کرده اید .
 5. در منوی Solution Explorer ، فایل Tasks.designer.cs یا Tasks.designer.vb را باز کنید .
  اگر به آن دقت نمایید ، مشاهده می کنید که دارای ۲ کلاس به نام های TasksDataContext و TasksList می باشد . کلاس TasksDataContext به جای خود پایگاه داده و کلاس TasksList به جای جدول آن عمل می کند .
  کلاس TasksDataContext که فاقد هر گونه پارامتر است ، اطلاعات اتصال به پایگاه داده ( Connection String ) را از فایل web.config می خواند .
 6. فایل web.config را باز کنید .
  دقت نمایید که یک رشته ارتباطی ( Connection String ) برای پایگاه داده Tasks.mdf به المنت connectionStrings اضافه شده است .
 7. تمامی فایل های که باز کرده را ببندید .