ایجاد یک e_mail  در سایت yahoo

www.yahoo.com باز کنیدسایت yahoo  را در آدرس
روی گزینه mail  کلیک کنید (در قسمت بالای سایت قرار دارد)
صفحه mail  e_  باز می شود.
روی گزینه sign up  کلیک کنید.
پنجره ثبت نام باز می شود

وارد کردن مشخصات فردی برای ثبت نام وایجاد e_mail :
توجه پر کردن گزینه های که با  علامت * قرمز رنگ مشخص شده اند ، الزامی می باشد
گزینه ها باید به زبان انگلیسی پر شوند
First name  نام خود را وارد کنید
Last name         نام فامیلی خود را وارد کنید
Preferred content  فعلا همان گزینه yahoo.us  را دس نزنید
Gender   جنسیت خود را انتخاب کنید(روی فلش کوچک کلیک کنید و برای مرد male  و برای زن female  را انتخاب کنید)
Yahoo id   در این قسمت شما باید گزینه ای که قرار است به عنوان آدرس e_mail  شما باشد باید وارد کنید
در این قسمت سعی کنیدآدرسی را وارد کنید که خوانا و به خاطر سپردن آن ساده باشد
مثل saeed_hassani_2006            وارد کنید
باید توجه داشته باشید که آدرس ورودی شما تکراری باشد(یعنی قبل از شما کسی آنرا ساخته باشد) سایت یا هو آنرا نپذیرفته و باید آدرس را عوض کنید.
Password  باید کلمه رمز مناسب را وارد کنید و این کلمه رمز را برای همیشه به خاطر بسپارید چرا که این کلمه عبور کلید ورود شما به e_mail  شما می باشد
توجه خیلی مهم کلمه انتخابی برای password  نباید کمتر ازشش حرف باشد
Re type password  رمز را دوبار تکرار کنید تا سایت مطمئن باشد شما در وارد کردن password  اشتباه نکرده اید
Security question شما باید یکی از سئوالات را انتخاب کنید تا اگر زمانی رمز را فراموش کردید با پرسیدن این سئوال از طرف سایت یاهو و دادن پاسخی که شما در گزینه بعدی وارد می کنید رمز فراموش شده را در اختیار شما قرار دهد.
مثلا همان گزینه اول را انتخاب کنید که از شما پرشیده است که نام پدر شما چیست.
Your answer شما باید پاسخ مناسب را وارد کنید مثلا mohammadreza  را در پاسخ وارد کنید.
این گزینه همانطور یکه اشاره شد برای زمانی است که شما password  خود را فراموش کرده باشید.
Birthday      در این گزینه شما باید تاریخ تولد خود را بر حسب تاریخ میلادی وارد کنید به ترتیب زیر
Select a month  باید روی فلش کلیک کنید و ماه مورد نظر را وارد کنید. JUN
DD  باید روز تولد را وارد کنید. مثال ۱۲
YYYY  باید سال را چهار رقمی و برحسب سال میلادی وارد کنید. مثال ۱۹۸۰
Zip/postal code  این قسمت خالی باشد زیرا که در کشور ایران کد استان تعریف نشده است.
Alternate email   می تواند خالی باشد زیرا که جزء گزینه ها ستاره دار نمی باشد.
بقیه گزینه ها هم چون ستاره دار نیستند می توانند خالی باشند
Enter this kode shown  کدی که در کادر زیر نمایش داده شده است را با دقت باید تشخیص دهید
در زمینه حروف کوچک و بزرگ باید کاملا دقت کنید و با همان حالت نمایش داده شده کد را وارد کنید مثلا اگر حرف A  بزرگ نمایش داده شده است دقیقا باید با حرف بزرگ وارد شود. در این نمایش کد ممکن است که اعداد هم نمایش داده شوند که باید وارد شوند.
روی گزینه I agree  کلیک کنید
چند لحظه صبر کنید تا اطلاعات وارد شوند .
در این پنجره که ظاهر شده است اطلاعاتی که مورد پذیرش سایت یاهو نمی باشند با رنگ زرد نمایش داده شده اند
که باید گزینه ها را اصلاح کنید.
اکنون در قسمت country  روی فلش کلیک کنید.و نام Iran  را انتخاب کنید
گزینه zip/postal code  را همچنان خالی بگذارید.
پس از اصلاح گزینه ها submit this form  را کلیک کنید
اگر اطلاعات به طور صحیح وارد شده باشند .
آدرس email  شما با خط سبز رنگ در قسمت بالای صفحه نمایش داده شده است.
در غیر این صورت باز هم اطلاعات گزینه های زرد رنگ باید اصلاح شوند.
و پس از اصلاح اطلاعات گزینه های زردرنگ باز هم روی گزینه submit this form   کلیک کنید.
باید آنقدر اطلاعات را اصلاح کرد تا email  ایجاد شود.
پس از ایجاد email  شما می توانید با آن کار کنید

www.yahoo.com باز کنیدسایتyahoo  را آدرس
روی گزینه mail  کلیک کنید
در پنجره ای که آشکار شده است د قسمت

Id  آدرس email  را وارد کنید saeed_hassani_2006   را وارد کنید.
Password  رمزی که در هنگام ساختن email  وارد کرده اید در این قسمت وارد کنید
روی گزینه sign in  کلیک کنید
اگر id  و  password  را صحیح وارد کرده باشید وارد email  خود شده اید
در این قسمت اولین نامه ای که یک خوش آمد گوئی از طرف سایت یاهو است دریافت کرده اید