اضافه کردن یک رکورد در دیتابیس sql

برای این کار کافیست روی جدول مورد نظر کلیک راست کنید گزینه Design را انتخاب و نام فیلد را وارد کنید پس از save کردن گزینه Edit top 200 row را انتخاب کنید

برای کد نویسی از قطعه کدهای زیر استفاده کنید

طراحی وب سایت
Insert into tMember(userName,passWord,fullName,userLevel,gender,country,isLogin)

VALUES (‘ali’,’ahmadi’,’ahmadian’,1,’man’,’iran’,0)

نام جدول ماست بعد از نام جدول فیلدها را وارد می کنیم سپس مقداری که به هر فیلد نسبت می دهیم را وارد می کنیمtmember