نحوه استفاده از تگ <img>
چگونگی استفاده نادرست از تگ <img&gt

مورد منفی که در استفاده از تگ <img&gt وجود دارد بیشتر مربوط به صفت alt در این تگ است. بسیاری از تصاویر در صفحات وب صفت alt را ندارند و برخی دیگر حاوی توضیح بی ربط به تصویر مورد نظر هستند. همانطور که در مطلب تفاوت بین HTML و XHTML چیست؟ عنوان شد، در XHTML استفاده از تگ alt در صفحات وب یک ضرورت است.