میکروتیک نام شرکت سازنده تجهیزاتی است که عموما به همین نام خوانده می شوند.
این شرکت در کشوری کوچک در شرق اروپا به نام Latvia است.

Picture1