میزبانی اشتراکی وب

میزبانی اشتراکی وب اقتصادی‌ترین گزینه برای گرفتن میزبانی یک وب‌سایت است. همچنین این مفهوم به نام‌های سرویس میزبانی مجازی یا میزبانی مشتق شده نیز شناخته می‌شود. در این نوع از سرویس میزبانی وب، تعدادی از وب‌سایت‌ها روی یک سرور وب قرار دارند. تعداد وب‌سایت‌هایی که روی یک سرور مستقر هستند می‌تواند به صدها و حتی هزاران وب‌سایت برسد. بیشتر وب‌سایت‌هایی که در اینترنت وجود دارند به صورت اشتراکی روی سرورهای میزبانی وب قرار گرفته‌‌اند. یک سرویس میزبانی اشتراکی وب می‌تواند مدیریت شده یا مدیریت نشده باشد. سرویس میزبانی اشتراکی وب مدیریت شده، پشتیبانی بسیار بالاتری نسبت به سطح استاندارد پشتیبانی سرویس میزبانی اشتراکی وب به مشتریان خود ارائه می‌کند.