موتور رندر مرورگر چیست ؟

موتور رندر مرورگر که به آن layout engine یا  Rendering engine نیز میگویند یک کامپوننت نرم افزاری است که در قلب هر مرورگری قرار دارد و کار ساخت نمای خروجی صفحات را با استفاده از html و CSS بعنوان ورودی  بر عهده دارد. بسیاری از مرورگرهایی که میشناسید، از یک موتور رندر یکسان استفاده میکنند ، اما قیافه ظاهری متفاوتی دارند.

وقتی دو مرورگر از یک rendering engine استفاده کنند، خروجی یکسانی از یک کد html و css میدهند. بنابراین اگر شما در زمینه طراحی وب سایت مشغول هستید ، باید صفحات وب را طوری طراحی کنید که کلیه این layout engine ها آنها را به درستی نمایش دهند.