یکی از موارد کاهش پیج رنک، لینک دادن به سایت های دیگر است اکثر سایت ها برای پر کردن صفحه اصلی سایت و یا سهولت کار برای کاربران که سایت های مشابه را پیدا کنند

یک قسمت به نام پیوند ها یا لینک های مرتبط ایجاد می کنند و توجهی به کد های لینک نمی کنند همانطور که می دانید از تگ A برای لینک استفاده میشود به صورت زیر

<a href=”http://www.regiran.com”>link</a>

حال چگونه بتوانیم هم لینک بدهیم هم اینکه از پیج رنک ما کاسته نشود؟

شما با اضافه کردن این کد” rel=”noflow دیگر مشکلی ندارید

یعنی لینک شما به این صورت می شود

<a rel=”noflow” href=”http://www.regiran.com”>link</a>