موارد ممنوع در سئو

– صفحه اینترو

صفحه اینترو صفحه ورودی سایت شماست بسیاری از طراح های سایت اولین صفحه وب سایت را برای انتخاب زبان تنظیم می کنند که ایجاد این صفحه بسیار مضر برای موتور های جستجو می باشد

۲- استفاده از کلمات کلیدی نا مرتبط

سال های گذشته بسیاری از طراحان کلمات کلیدی غیر مربوط را برای سایت درج می کردند که اکنون این کار نیز فایده ای که ندارد هیچ به سایت شما ضربه هم می زنند

۳- متن های همرنگ با صفحه(برای گول زدن گوگل و ایجاد محتوای بالا)

گوگل قابلیت تشخیص رنگ زمینه با متون شما را دارد

۴-صفحات و عناوین مشابه

۵- لینک به سایت هایی که رنک پایین دارند

۶- لینک با عناوین غیر مرتبط مانند ادامه

۷- استفاده از صفحات با فرمت فلش