RazorCMS : اوپن سورس و به زبان PHP  است. امکانات حرفه ای زیادی دارد. از جمله مدیریت دسترسی کاربران، امکان محدود کردن IP های مزاحم، مدیریت فایل، منوهای چند طبقه و …

raz