معماری تست نفوذ

آرام کردن و برطرف کردن ضعف ها به صورت ایمنی (حفظ امنیت اولیه) .
طراحی نقشه دفاعی: برپا کردن خط‌مشی‌ها و مراحلی که مانع مشکلات آتی شود .
مدیریت کردن و برنامه‌ریزی کردن اتفاقات و حوادث و حملات و نحوه پاسخ دادن به اتفاق‌ها از طریق مهارت‌ها و امکانات و سیستم‌های امنیتی .
خط‌مشی‌های امنیتی : یعنی توضیح دادن خط‌مشی‌ها و بنیان نهادن خط‌مشی‌ها برای افزودن اطلاعات امنیتی کارمندان.یعنی آیا هک قانونمند واقعاً قانونمند است یا بعد از گذراندن دوره‌های هک قانونمند ما یک هکر تحویل می‌دهیم؟