معرفی چند CMS بدون دیتابیس رابطه ای:

۱ – GetSimple

CMSimple
pico
FlatPress
pivotX
RazorCMS
GuppY