معایب :

وابستگی

یکی از معایب هاستینگ ابری وابستگی شما به ارایه خدمات یک شرکت دیگر است. شما به سرورهای مورد استفاده تان دست‌رس مستقیم ندارید. حفظ امنیت فایل‌ها و داده ها و اطلاعات حساس شما بر عهده این شرکت دیگر خواهد بود؛ در نتیجه شما کنترل کم‌تری روی داده های خود دارید و به آن شرکت کنترل زیادی روی داده هایتان داده اید. شما مجبورید به این شرکت از جهت محرمانه نگه داشتن اطلاعات‌تان اعتماد کنید. هم‌چنین اگر این شرکت ناپدید شود چه بر سر داده های شما می آید؟.

 افزایش قیمت

با گسترش کسب و کار شما ممکن هاستینگ ابری برایتان گران تمام شود. باید امیدوار باشید که با گسترش شرکت‌تان درآمدتان هم رشد پیدا می‌کند و بتوانید هزینه های اضافه پهنای باند و منابع مورد نیازتان را بی مشکل بپردازید

اتصال اینترنت

ممکن است اتصال اینترنت در همه جاهایی که می‌روید برقرار نباشد و نتوانید همواره به داده هایتان دست‌رس داشته باشید. هم‌چنین است اگر اینترنت‌تان کند باشد یا قطع شود. برای استفاده از هاست ابری هیچ وقت از اتصالات اینترنت کم سرعت استفاده نکنید؛ بعضی اپلیکیشن‌های وب جدید برای دانلود فایل‌ها و مستندات حجیم به پهنای باند زیاد نیاز دارند

مشکل امنیت

ذخیره اطلاعات در ابر صد درصد امن نیست و در معرض خطر هکرها قرار دارد. ممکن است دوست نداشته باشید داده های حساس‌تان را جایی ذخیره کنید که نمی‌توانید واقعاً ببینیدش

 پشتیبان نداشتن

مسأله آخر نداشتن یک پشتیبان فیزیکی یا محلی است. بیش‌تر شرکت‌ها از روش‌های متعدد از داده های شما نسخه پشتیبان تهیه می‌کنند؛ اما تا وقتی خودتان یک پشتیبان نگیرید کپی اطلاعات‌تان در دست خودتان نیست. به اضافه نداشتن کپی اطلاعات انتقال آن‌ها از یک سرویس دهنده به سرویس دهنده دیگر را بسیار سخت و گاه غیرممکن می‌سازد.