معایب ماژول Datex:
۱- عدم پشتیبانی از دروپال ۶
۲- ماژول در حالت sandbox