برای مشاهده لیست میانبرهای صفحه کلید در ویندوز XP به منوی Start رفته ، برنامه‌ی Run را اجرا کنید و عبارت زیر را در آن تایپ نمایید :

Help/KeyShort.chm

با زدن کلید OK راهنمای مربوط به این موضوع باز می‌شود.

*******************************************

٪ فرمان بالا را می‌توانید به این صورت نیز تایپ کنید : Windir %/Help/KeyShort.chm %

توجه : کوچک یا بزرگ بودن حروف اشکالی در فرمان ایجاد نمی‌کند.