مزایا شبکه بیسیم :

الف: نصب بسیار سریع و آسان

ب :  قابلیت گسترش سریع و آسان

ج :  قابلیت جابجا کردن دستگاه ها

د :  عدم وجود تخریب ساختمان در هنگام نصب شبکه  ( عدم نیاز به سوراخ کاری ، سیم کشی و داکت کشی )