مدیریت پنجره ها

اگر می خواهید محل نمایش قسمتی از سایت را تغییر دهید یا نمایش آنرا غیر فعال نمایید یا اینکه ترتیب نمایش قسمتی از سایت تغییر دهید می توانید از مدیریت پنجره ها استفاده نمایید. برای دسترسی به مدیریت پنجره ها مسیر زیر را دنبال نمایید.
مدیریت => ظاهر سایت => مدیریت پنجره ها
مثلا اگر پنجره باکس لاگین و بنر سمت راست در ستون سمت راست باشند و بخواهید باکس لاگین بالاتر از بنر سمت راست قرار بگیرید کافی است شماره ای در قسمت ترتیب برایش در نظر بگیرید که از بنر سمت راست کمتر باشد. در زیر تصویری از مدیریت پنجره ها را مشاهده می فرمایید.

aso

همانطور که قبلا گفته شد برای تغییر محل یک پنجره کافی است موقعیت آن تغییر نماید. موقعیت ها توسط طراح آن پوسته تعریف می شود. برای اینکه مدیران متوجه شوند که هر موقعیت دقیقا کدام قسمت از سایت است کافی است به پنجره هایی که روی نمایش دهد قرا دارند دقت نمایند که در چه موقعیتی از سایت قرار دارند. مثلا اگر موقعیت لوگو بخش کاربری روی ۱ قرار دارد و زمانیکه سایت را نگاه می کنیم لوگو در بالای سایت نمایش داده می شود یعنی موقعیت شماره ۱ بالای سایت است.