برای مدیریت مسدود سازی اکانت ها از گزینه Manage Account Suspension استفاده می نمایید.
ManageAccount
ManageAccount

پس از ورود به این صفحهdomain  و یا username  اکانتی که می خواهیم suspend  یا unsuspend نماییم را انتخاب می نماییم، برای مسدود کردن اکانت روی suspend و برای بازگشایی اکانت مسدود روی Unsuspend  کلیک می نماییم.
ManageAccountSuspension
ManageAccountSuspension