مدیریت امن: اداره کردن و مدیریت سازمانی امن به سازمان ها این امکان را می دهد که در مقابله با حملات سایبری به حساب های کاربری و دستگاه های حفاظت شده، بتواند نقش انعطاف پذیر، مقاوم و ارتجاعی را ایفا کند. اعمال کنترل های تکنیکی و تنظیمات شبکه منجر به بهبود امنیت اداره کردن آن می شود که نتیجه آن محدود کردن خرابی ها، پاسخگویی چالاک و سریع به رخدادها و تسریع در اقدامات بازیابی و درمان است. به منظور فعالیت های اداره کردن و مدیریت شبکه و دسترسی به دارایی های حیاتی استفاده از دستگاه و رایانه اختصاصی و جدا با امنیت بیشتری نسبت به سایر رایانه ها و همچنین داشتن شبکه با دسترسی اختصاصی برای انجام تنظیمات ابزارها، سخت افزارهای شبکه و سرورها، امری ضروری در ایجاد مدیریت امن است.