انتخاب بیشترین تعداد کاربر در یک گروه

در محیط اکتیودایرکتوری ویندوز ۲۰۰۰، پیشنهاد می کنم که حداکثر ۵۰۰۰ کاربر در یک گروه داشته باشید. این محدودیت به دلیل محدود بودن تغییرات همزمان و اتمیک در هر تراکنش پایگاه داده است.
در ویندوز سرور ۲۰۰۳، قابلیت replicate کردن تغییرات همزمان به عنوان یک تکنولوژی جدید با نام Linked Value Replication یا LVR معرفی شد. برای فعال کردن LVR، حداقل سطح عملیاتی forest را ویندوز سرور ۲۰۰۳ انتخاب کنید. افزایش سطح عملیاتی forest روش ذخیره سازی کاربران هر گروه در پایگاه داده و روش replicate کردن بین دامین کنترلرها را تغییر می دهد. با این کار می توانید بیش از ۵۰۰۰ کاربر را در در هر گروه عضو کنید.
علاوه بر این، سازمان های تولیدی گزارش ۴ میلیون عضو را داده اند و در محیط آزمایشگاهی مایکروسافت این تعداد به ۵۰۰ میلیون عضو رسیده است.
نکته مهم: افزایش سطح عملیاتی به ویندوز سرور ۲۰۰۳ تغییری در روش ذخیره و replicate شدن عضوهای فعلی در گروه ها ایجاد نمی کند. برای این کار، باید عضوهای فعلی گروه را قبل افزایش سطح عملیاتی به ویندوز سرور ۲۰۰۳ حذف کنید و سپس آن ها را به گروه های مناسب اضافه کنید. بعد از افزایش سطح عملیاتی forest، برای هر عضوی که در گروه ساخته شود، قابلیت LVR فعال می شود (حتی اگر در گروه عضوهایی داشته باشیم که برای آن ها LVR غیرفعال است).