سلام دوستان خوشبختانه جاوا اسکریپت این قابلیت و انعطاف پذیری را دارد که می توانید کدهای آن را در هر جای صفحات HTML مورد نظرتان است، قرار دهید. اما لیست زیر، رایج ترین و مناسب ترین روش ها و مکان ها را برای قرار دادن این کدها معرفی می کند.

قرار دادن اسکریپت ها در تگ … .

قرار دادن اسکریپت ها در تگ اصلی … .

قرار دادن کدهای جاوا اسکریپت در یک فایل خارجی . js سپس لینک به آن فایل در بخش صفحه.

در ادامه به تشریح هر یک از روش های بالا خواهیم پرداخت.

قرار دادن کدهای جاوا اسکریپت در تگ صفحه

چنانچه بخواهید دستور یا دستورات اسکریپت مورد نظرتان، پس از اجرای یک رویداد مثل کلیک کاربر بر روی یک دکمه فرمان، اجرا شوند، بایستی کدهای خود را در یک تگ و در بخش صفحه قرار دهید.

در مثال زیر در صورت کلیک کاربر بر روی دکمه فرمان ، تابع sayHello ( ) اجرا شده و پیام خود را در صفحه نمایش می دهد.

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

function sayHello()
{
alert(“Hello World”)
}

توجه داشته باشید که کدهای موجود در بخش صفحه، تا زمانی که فراخوانی نشوند، اجرا نخواهند شد.

قرار دادن کدهای جاوا اسکریپت در بخش صفحه

چنانچه می خواهید یک اسکریپت و کدهای آن به محض لود صفحه اجرا و خروجی خود را در مکان قرار گیریشان بر روی صفحه نمایش دهند، بایستی آنها را در تگ قرار دهید. در این حالت معمولا تابعی تعریف نشده و عمل فراخوانی نیز صورت نمی گیرد.

همانند مثال زیر، کد تعریف شده، بلافاصله پس از اجرا بر روی صفحه، پیام خروجی خود را نمایش می دهد.


نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴

document.write(“Hello World”);
Hello World

This Is Web Page Body

قرار دادن کدهای جاوا اسکریپت در بخش و صفحه

همچنین شما می توانید بخشی از کدهای خود که می خواهید با فراخوانی یا رخ دادن یک رویداد اجرا شوند، در بخش صفحه قرار داده و بخش دیگری که می خواهید بلافاصله پس از لود صفحه، اجرا شده و خروجی خود را نمایش دهند را در بخش آن قرار دهید.

همانند مثال زیر. در مثال زیر کد موجود در بخش در صورت کلیک کاربر بر روی دکمه فرمان و کد موجود در بخش به محض لود صفحه اجرا می شوند.

نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

function sayHello() {
alert(“Hello World”)
}

document.write(“Hello World”);
Hello World

قرار دادن کدهای جاوا اسکریپت در یک فایل خارجی . js

گاهی اوقات تمایل داشته، یا نیاز است که کدهای جاوا اسکریپت را درون یک فایل خارجی تعریف کنید. این کار می تواند به دلایل زیر انجام نشود.

۱٫ جدا کردن بخش کدها از تگ های HTML برای خوانایی و کاهش حجم کد صفحه.

۲٫ استفاده از یکسری کد مشترک جاوا اسکریپت در چندین فایل HTML با اتصال به فایل “.js” به جای نوشتن آن کدها به صورت جداگانه در هر صفحه.

برای این منظور، بایستی ابتدا کدها و توابع مورد نظر را در یک فایل متنی با نام مشخص و پسوند “.js” نوشته و سپس به وسیله یک تگ در بخش صفحه، آن فایل خارجی را به صفحه متصل کنید. همانند کد زیر

‎ …….‎

برای مثال شما می توانید تابع را در یک فایل خارجی “.js” تعریف کرده و سپس به وسیله یک تگ و تابع sayHello ( )، در هر جای صفحه که می خواهید، آن را فراخوانی و اجرا کنید.

function sayHello() {‎

‎ alert(“Hello World”)‎

‎ }‎‏ ‏

همچنین می توانید این کد و فایل را برای هر چند فایل HTML دیگر که می خواهید، به کار ببرید.