سلام دوستان آیا میدانید که دستورات JavaScript را می توان در بخش های و همچنین یک سند HTML جای گذاری کرد؟

تگ

در HTML، کدهای جاوا اسکریپت را باید بین تگ های و درج کرد (وارد کرد).

مثال

document.getElementById(“demo”).innerHTML = “My First JavaScript”;

نکته

در مثال های پیشین خصیصه ی typeبرای تگ بکار برده شده مانند این نمونه

در ۵ ،HTMLکلیه ی مرورگر های موجود زبان پیش فرض اسکریپت نویسی JavaScript می باشد و از این رو نیازی به خصیصه ی (attribute) type نیست.

توابع و رخدادهای JavaScript

یک تابع / function در جاوا اسکریپت در واقع یک ساختمان یا مجموعه (block) ای از کدها است، که درست زمانی که لازم است اجرا می شوند.

برای مثال، یک تابع ممکن است زمانی اجرا شود که رخدادی / event معین روی دهد درست مثل زمانی که کاربر موس را کلیک می کند.

قرار دادن کدهای جاوا اسکریپت در بخش یا

می توان هر تعداد اسکریپت که لازم است در سند HTML قرار داد.

اسکریپت ها را می توان در بدنه ی HTML یا قسمت قرار داد و یا آن ها را در بخش صفحه HTML گنجاند.

نکته

توصیه می کنیم تمامی کدهای خود را در یک مکان واحد نگه دارید.

قراردهی کد جاوا اسکریپ در بخش

در این مثال، یک تابع جاوا اسکریپت در بخش (بین تگ باز و بسته ی) صفحه ی HTML قرار داده می شود.

زمانی که روی دکمه کلیک می کنید تابع فراخوانده (invoke) می شود.

مثال

function myFunction() {

document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Paragraph changed.”;

}

My Web Page

A Paragraph

جای گذاری کدهای جاوا اسکریپت در بدنه ی HTML / قسمت

در این مثال، یک تابع جاوا اسکریپت بین تگ های باز و بسته ی صفحه ی HTML قرار داده می شود.

تابع مربوطه با کلیک روی تنها یک دکمه فراخوانده می شود.

مثال :

My Web Page

A Paragraph

function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Paragraph changed.”;
}

نکته

توصیه می شود اسکریپت ها (Script) را در پایین (انتهای) المان قرار دهید. این کار در حقیقت به بارگذاری هر چه بهتر صفحه کمک می کند، زیرا که نمایش HTML با بارگذاری اسکریپت ها مسدود نمی گردد.

قراردادن اسکریپت ها در فایل های خارجی

همچنین می توان اسکریپت ها را در فایل های خارجی جای گذاری کرد.

اسکریپت های خارجی (external scripts) زمانی بیشترین کارایی را دارند که یک کد یکسان در بسیاری از صفحات وب بکار گرفته شده است.

فایل های جاوا اسکریپت همگی دارای پسوند .jsهستند.

جهت استفاده از یک اسکریپت که در فایل خارجی قرار داده شده باشد، کافی است اسم فایل اسکریپت را داخل خصیصه ی src (source) در تگ قرار دهید.

مثال

می توانید ارجاع (reference) به اسکریپت خارجی را مطابق میل خود در تگ های یا قرار دهید.

اسکریپت مربوطه درست همانگونه عمل خواهد کرد که گویی دقیقاً همان جایی که تگ قرار گرفته، جای گذاری شده.

توجه

اسکریپت های خارجی نمی توانند دربردارنده ی تگ های باشند.

مزایای استفاده از خاصیت قراردهی کدهای جاوا اسکریپت در فایل های خارجی

.جای گذاری دستورات جاوا اسکریپت در فایل های خارجی مزایایی دارد که به ترتیب زیر می باشد

کد و HTML را از هم جدا می سازد

مدیریت و خواندن کدهای HTML و JavaScript را به مراتب آسان تر می سازد.

فایل های جاوا اسکریپت که در حافظه ی پنهان ذخیره شده باشند.(به طور موقت ذخیره شده باشند) می توانند در افزایش سرعت بارگذاری صفحه کمک شایانی بکنند.