محتویات بانکهای اطلاعاتی که در وب قابل دسترسی هستند. بانکهای اطلاعاتی شامل اطلاعاتی هستند که در جداولی که بوسیله نرم افزارهایی مانند Access , Oracle , SQL Server و DB2 بوجود آمده اند و با درخواست شما قابل دستیابی هستند. مقدار قابل توجهی از اطلاعات  با ارزش در بانکهای اطلاعاتی  تولید می شوند. تخمین ها نشان می دهد که محتویات وب عمیق  پانصد  برابر بزرگتر از صفحات وب معمولی است.

فایلهای غیر متنی یا none-textual مانند فایلهای صتوتی و تصویری، فایلهای گرافیکی و پرونده هایی مانند فایلهای PDF.

پدیده بانکهای اطلاعاتی سالها قبل از این که اصطلاحات وب نامرئی یا وب عمیق مصطلح شوند وجود داشته اند. همچنان که تکنولوژی پیشرفت می کند مقدار بیشتری اطلاعات روی اینترنت قرار می گیرد و این بانکهای اطلاعاتی به عنوان اولین ابزار پیدا کردن اطلاعات استفاده می شود.

همینطور که موتور های جستجو مانند گوگل برای جمع آوری محتویات بانکهای اطلاعاتی در توابع جستجوی خود راههای جدید پیدا می کنند مفهوم وب عمیق هم پیچیده تر می شود و این شامل هر چیزی از اطلاعات پرواز تا پرونده های پستی می شود. به طوری که یک موتور جستجوی پیشرفته مانند گوگل به قسمت کوچکی از اعماق وب ( یا همان وب عمیق ) دسترسی دارد.

یک کمپانی به نام Bright Planet اولین بار اصطلاح وب عمیق را بکار برد تا پدیده بانکهای اطلاعاتی قابل جستجو در اینترنت را توصیف کند