ماژول Datex: این ماژول از هر دو روش توابع دروپال و patch کردن هسته دروپال برای شمسی سازی استفاده میکند.

محاسن:
۱- کدهای ساده و تمیز
۲- پشتیبانی خوب از views
۳- پشتیبانی نسبتا خوب از ماژول date
۴- استفاده از php-intl برای تبدیل تاریخ به شمسی
۵- انتخاب فرمت نمایش تاریخ در حالت بدون patch
۶- سادگی استفاده در حالت بدون patch
۷- پشتیبانی از php 5.3 و php 5.4
۸- انتخاب تبدیل تاریخ دروپال در زبان های مختلف
۹- صفحه تنظیمات برای مدیریت تاریخ توسط کاربران
۱۰- تعیین نوع نمایش میلادی یا شمسی برای هر فیلد date
۱۱- نمایش صحیح تاریخ در views حتی در حالت بدون patch