ماژول calendar system: این ماژول از patch کردن هسته دروپال استفاده میکند.

محاسن:
۱- قدیمی ترین ماژول دروپال برای تاریخ شمسی
۲- سازگار با دروپال ۶ و ۷
۳- پشتیبانی خوب از views
۴- پشتیبانی خوب از ماژول date
۵- آماده برای استفاده دیگر تقویم ها ( مثلا تقویم قمری )
۶- صفحه تنظیمات برای مدیریت تاریخ توسط کاربران