متن متحرک با افکت تایپ شدن

<head>
<script type=”text/javascript”>
var theSummaries = new Array( “گوگل بزرگترین موتور جستجوگر در اینترنت”,”آلکسا ، ارائه دهنده خدمات رنکینگ و رتبه بندی وب سایت ها”,”شرکت اپل با ارزشترین شرکت فن آوری”,” وب کاران : طراحی وب سایت”,”outlook ، جدیدترین سامانه ارائه دهنده خدمات ایمیل از مایکروسافت”);
var theSiteLinks = new Array( “http://www.google.com”,”http://www.alexa.com”,”http://www.apple.com”,”http://www.webkaran.com”,”http://www.outlook.com” );
</script>
</head>

<body>
<div style=”text-align:right; background:#333; padding:7px”>
<div class=”MyTicker”><span id=”theTicker”>&nbsp;</span></div>
<script src=”../Scripts/Ticker.js” type=”text/javascript”></script>
</div>
</body>