متد show و hide در jquery
همانطور که از نام این دو متد پیداست این متد ها برای نمایش یا مخفی کردن المان ها درون صفحه به کار می روند که متد show جهت نمایش و متد hide جهت مخفی سازی یک المان به کار می رود . به مثال زیر توجه کنید :

selector

در مثال بالا دستور اول selector مورد نظر را مخفی خواهد کرد و مقدار آرگومان اول یعنی duration زمانی است که می خواهید این مخفی شدن طی کند که بر حسب میلی ثانیه محاسبه می شود و دستور دوم متد show است که دقیقا مانند متد hide است که با این تفاوت این متد بجای پنهان کردن , المان مورد نظر را نمایش خواهد داد با میزان duration که به آن پاس می دهیم .

مثال زیر المان selector را در طول مدت ۵ ثانیه نمایش می دهد :

nnb

مثال زیر المان selector را در طول مدت ۵ ثانیه مخفی می کند :

mm

نکته :

تقریبا اکثر متد های jquery آرگومانی به نام callback دریافت می کنند که کار آن این است که پس از مدت زمان duration یا پاسخ سرور در کاربرد های ajax تابعی یا کاری را که به آن محول کردیم را اجرا خواهد کرد به مثال زیر توجه کنید :

gg

در مثال بالا پس از ۷ ثانیه که المان selector مخفی شد پیغام `this element is hide` نمایش داده خواهد شد

و اما کمی خلاقیت :

show

در مثال بالا المان مورد نظر در طی زمان ۲ ثانیه محو خواهد شد و پس از مخفی شدن طی زمان ۵ ثانیه دوباره شروع به نمایش دادن خواهد کرد !

خب همانطور که قبل تر گفتیم حتما این قطعه کد ها را تست و اجرا کنید و حتما آن ها را دستکاری کنید تا به قول معروف یاد بگیرید .