در لیست زیر متدهای شی Boolean قرار دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر و مثال های عملی بر روی نام آنها کلیک کنید :

نام متد کاربرد
toString ( ) این متد مقدار شی Boolean را به متن string تبدیل کرده و آن را به خروجی بر می گرداند .
valueOf ( ) این متد مقدار اولیه شی Boolean را بر می گرداند .