سلام دوستان عزیز ،حالتون خوب هست؟ امیدوارم که همیشه سلامت و شاد باشید. بااموزش امروزما همراه بمانید.در مباحث قبلی المان های جدیدی را به صفحه ی جاری اضافه می کردیم. در این مبحث با استفاده از jQuery المان های جاری از صفحه حذف می کنیم. کتابخانه ی jQuery برای این منظور دو تابع remove() و empty() را در نظر گرفته است. متد remove() المان های انتخابی را حذف می کند، در حالی که empty() کلیه ی المان های فرزند عنصر انتخابی را حذف می کند. مثال زیر تفاوت این دو متد را به روشنی نمایش می دهد. لازم است لینک ها را به ترتیب صحیح کلیک کنید:

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

empty() div
remove() div

Bold text
Italic text

کلیک بر روی لینک اول باعث فراخوانی متد empty() و حذف شدن المان های فرزند (تگ های b و i) می شود. کلیک بر روی لینک دوم سبب فراخوانی و فعال شدن متد remove() و حذف شدن کل div می شود که لزوما تمامی عناصر فرزندش را نیز شامل می شود.

متد remove() یک پارامتر اختیاری می گیرد که به واسطه ی آن می توان المان هایی که قصد حذف آن ها را دارید، با ارسال انتخاب گرهای jQuery به عنوان پارامتر به تابع نام برده، فیلتر نمایید. البته همین نتیجه را می توان با اعمال فیلترینگ در اولین انتخاب گر بدست آورد، اما در برخی شرایط ممکن است بر روی تعدادی المان کار کنید که از پیش انتخاب شده اند. مثال:

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

remove() more bold

Bold text
More bold text
Even more bold text

مثال را با انتخاب تمامی تگ های bold که فرزند المان div هستند، آغاز می کنیم. سپس متد remove() را بر روی المان های انتخابی صدا زده و پارامتر .more (اسم کلاس تگ های bold) را به عنوان آرگومان، برای اعمال فیلترینگ، به آن ارسال می کنیم. این پارامتر اطمینان حاصل می کند که تنها المان هایی که نام کلاس آن ها more است، انتخاب می شوند. در نتیجه تنها دو متن برجسته ی آخری حذف می شوند.