این متد آدرس یک صفحه را به صورت پارامتر از کاربر دریافت کرده و صفحه جاری را با آن صفحه انتقال می دهد . از این متد می توان برای انتقال اتوماتیک و برنامه نویسی شده به صفحات دیگر استفاده کرد . عملکرد این متد همانند متد assign ( ) است .
Syntax     location.replace ( آدرس صفحه مورد نظر ) ;