Page title
یکی از پارمتر های مهم یک صفحه ی وب، عنوان آن می باشد. چرا؟ چون:

موتور های جستجو به آن اهمیت ویژه ای میدهند
وقتی کاربران در موتور جستجو مثل گوگل عبارتی را جستجو می کنند، نتایج ظاهر شده در واقع عنوان صفحه می باشد. یعنی کاربران عنوان صفحات را می بینند و با توجه به عنوان صفحه روی لینک کلیک می کنند و وارد سایت شما می شوند.
وقتی کاربران صفحه ی وب شما را در مرورگرشان bookmark می کنند، عنوان صفحه ی وب برای نام Bookmark استفاده می شود.
در RSS ها نیز عنوان صفحات نمایش داده می شود.
و خلاصه باشد گفت که عنوان صفحه یکی از مهمترین پارمتر های یک صفحه ی وب برای جلب بازدیدکننده می باشد.

با توجه به نکات گفته شده، نتیجه می گیریم که باید به عنوان صفحه توجه ویژه ای مبذول داشت و حتما عنوان صفحه شامل کلمات کلیدی مهم صفحه باشد و بیانگر محتویات صفحه باید باشد.
به طور پیش فرض، عنوان صفحات دروپال زیاد مناسب نیست. مثلا در صفحات محتوا ها در دروپال، عنوان صفحه عبارت است از:
نام سایت | عنوان مطلب
به این معنی که در تمامی صفحات سایت شما، ابتدا نام سایت ذکر می شود که این برای کاربران خوشایند نیست. بهتر است اول عنوان صفحه را قرار دهید و بعد نام سایت را.
یا مثلا ممکن است بخواهید اول عنوان مطلب را بگذارید و سپس تاریخ ارسال مطلب را و ….
ماژول page_title در این راستا کمک شایانی به شما می کند. از ماژول های ضروری دروپال است.