لینک دادن به موضوع
برای اینکار ابتدا باید آدرس پست کسی که قرار است اسمش لینک شود پیدا کنید:
گوشه سمت چپ بالای پست مورد نظر یک شماره وجود دارد روی آن کلیک کنید تا آن پست بصورت یک صفحه جدا باز شود…

pu
وقتی صفحه جدید باز شد باید آدرس اون صفحه رو کپی کنید…

kk

بعد بیاید در قسمت ارسال پستی که قرار است پست ارسال شود اسم آن شخص یا کلمه مورد نظرتان را که میخواهید پستش نمایش داده شود / بنویسید
کلمه نوشته شده را با موس انتخاب کنید و در گزینه های مربوط به ارسالها تصویر یک کره ی زمین وجود دارد … روی آن کلیک کنید و آدرسی را که کپی کرده بودید وارد کنید…

jh

به همین راحتی اون کلمه یا اسمی که هم اکنون در پست تان ارسال کردید تبدیل به لینک میشود و با کلیک روی آن به صفحه مورد نظر شما هدایت میشوید.