نگارشی از هسته سیستم عامل یونیکس که برای کامپیوترهای شخصی مجهز به ریزپردازنده های ۸۰۳۸۶ و بالاتر تولید شده است.لینوکس که بوسیله Linux Torvalds و جمعی دیگر تولید شده است , بطور رایگان توزیع میشود و هر شخصی که بخواهد بر روی متن برنامه کار کند میتواند این کار را آزادانه انجام دهد , گرچه برخی از شرکتها آن را به عنوان یک بخش تجاری با برنامه های خدماتی و آمورشی سازگار با لینوکس توزیع میکنند.هسته لینوکس قادر به کار با برنامه های خدماتی GNU متعلق به بنیاد نرم افزار های رایگان (FSF) است.
این نگارش توسط برخی از اشخاص به عنوان سیستم عامل سرویس دهنده های شبکه مورد استفاده قرار میگیرد ودر سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۹ که توسط فروشندگانی چون IBM و Compaq پشتیبانی میشد, کاربرد وسیعتری پیدا کرد.