لینک ها را در صفحات جدید باز کنید
وقتی به لینکی بر می خورید می توانید آن را در همان پنجره و یا اینکه آن را در پنجره جدیدی

باز کنید. بهتر است همیشه لینک ها را در پنجره جدید باز کنید.

برای این کار بجای اینکه روی لینک کلیک چپ کنید، روی لینک راست کلیک کنید، سپس Open Link in New Window را انتخاب کنید.

با این کار لینک در پنجره جدیدی باز می شود و در حالی که شما مشغول خواندن صفحه دانلود شده هستید، صفحات دیگر

دانلود می شوند. مثلاً وقتی توسط موتورهای جستجو مطلبی را جستجو می کنید می توانید هر کدام از نتایج ظاهر

شده را در صفحه جدید باز کنید.

بعضی از سایتها این امکان را می دهند که با زدن کلیدی ، تمامی لینکها در پنجره جدید باز شوند.

بعضی از لینکها طوری آماده شده اند که خود بخود در پنجره جدید باز میشوند. با این کار (یعنی کلیک راست و انتخاب

Open Link in New Window) ممکن است “صفحه یافت نشد” پدیدار شود. در اینصورت کافیست همان کلیک چپ را بزنید تا

لینک در پنجره جدید باز شود.