برای کسی که یک وب سایت اینترنتی را اداره می کند یکی از کارهای پر زحمت و وقت گیر اطمینان از عملکرد صحیح تمامی لینک هایی است که که در وب سایت خود قرار داده است. چون هیچ چیز بدتر از آن نیست که کاربران شما با بعد از کلیک کردن بر روی یک لینک با صفحه معروفی که حاوی پیغام صفحه مورد نظر یافت نشد یا Page not found مواجه شوند. به این گونه لینک ها لینک های مرده می گویند.

البته این لینک ها فقط به لینک های خارجی محدود نمی شود. بلکه پیوند هایی که به صفحات داخلی وب سایت شما اشاره دارند هم ممکن است خراب باشند و شما از آن بی خبر باشید. بنابراین یکی از کارهایی که باید به صورت مداوم و همیشگی به عنوان مدیر فنی سایت باید انجام دهید اطمینان از صحت عملکرد کلیه لینک های موجود در وب سایت شماست. چه لینک های داخلی که به صفحات داخلی وب سایت شما پیوند می خورند و چه لینک های خارجی که به صفحاتی در دیگر وب سایت ها پیوند می خورند.